Tổng đài Call Center
lắp đặt truyền hình FPT, lắp truyền hình cáp FPT, truyền hình cáp FPT
ĐĂNG KÝ ADSL FPT| ADSL
ĐĂNG KÝ CÁP QUANG FPT | FTTH

    HOTLINE: 091.404.3772 | 0901.761.761

FPT Telecom: Tổng đài Call Center

Cung cấp giải pháp tổng đài trung tâm tư vấn khách hàng còn gọi là tổng đài 1900, tổng đài 1800 - Chức năng IVR, ACD, recording.., - Bình chọn kết quả - Văn phòng tổng đài ảo.., - Tối ưu hóa cuộc gọi. Chi tiết liên hệ lắp đặt tổng đài tư vấn: 0909.599.490 - 091.404.3772