Tổng Đài Khách Sạn Nhà Nghỉ
lắp đặt truyền hình FPT, lắp truyền hình cáp FPT, truyền hình cáp FPT
ĐĂNG KÝ ADSL FPT| ADSL
ĐĂNG KÝ CÁP QUANG FPT | FTTH

    HOTLINE: 091.404.3772 | 0901.761.761

FPT Telecom: Tổng Đài Khách Sạn Nhà Nghỉ

Tổng đài chuyên dụng thích hợp cho các khách sạn, nhà nghỉ. Tích hơp sẵn phần mềm khách sạn, cho phép kết nối nhanh chóng với các phần mềm quản lý khách sạn, quản lý khép kín trọn gói đầy đủ.