FPT Vĩnh Long
lắp đặt truyền hình FPT, lắp truyền hình cáp FPT, truyền hình cáp FPT
 
ĐĂNG KÝ ADSL FPT| ADSL
ĐĂNG KÝ CÁP QUANG FPT | FTTH

    HOTLINE: 091.404.3772 | 0901.761.761

FPT Telecom: FPT Vĩnh Long

Hiện FPT telecom đã đầu tư hạ tầng internet FPT tại các khu vực như thị xã Trà Ôn, thị trấn Bình Minh, thị trấn Tam Bình, thị trấn Long Hồ, thị trấn Cái Tàu Hạ và tại thành phố Vĩnh Long