Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI
lắp đặt truyền hình FPT, lắp truyền hình cáp FPT, truyền hình cáp FPT
ĐĂNG KÝ ADSL FPT| ADSL
ĐĂNG KÝ CÁP QUANG FPT | FTTH

    HOTLINE: 091.404.3772 | 0901.761.761

FPT Telecom: Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI

Thông tin về bên Viễn thông Quốc Tế FPT, phụ trách kinh doanh các mảng dịch vụ khác như Leased line, voice IP, Camera, Domain, Events là các dịch vụ chủ yếu đáp ứng cho doanh nghiệp