Việc Cài Đặt Ngôn Ngữ và Vị Trí Quảng Cáo trong Google Adwords là đặc biệt quan trọng và vô cùng cần thiết, ngôn ngữ giúp cho quảng cáo của bạn hiển thị tại các quốc gia mà bạn muốn nhắm đến, còn vị trí địa lý giúp bạn khoang vùng quảng cáo tránh quảng cáo xuất hiện khắp mọi nới
Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords

Tại sao nói cài đặt ngôn ngữ và vị trí quảng cáo trong Google Adwords là rất quan trọng, nó giúp quảng cáo của bạn hướng đến đúng mục tiêu, đúng vị trí, đúng nhóm khách hàng mà bạn lựa chọn.

Ví dụ: mình là người Việt Nam nhưng mình muốn bán túi xách ở Anh và mình lập 1 chiến dịch quảng báo bằng tiếng Anh. Để nhắm đúng mục tiêu quảng cáo mình chọn ngôn ngữ và quốc gia là English như vậy sẽ hạn chế tối đa được người Việt cạnh tranh và phá quảng cáo làm tốn tiền mà không có khách hàng.

Việc khoanh vùng vị trí quảng cáo giúp quảng cáo không xuất hiện khắp mọi nơi hạn chế tối đa các trường hợp tiếp cận không đúng vị trí khách hàng, không thể tiến hành giao dịch.

Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords


Ví dụ: nhắm thị trường mục tiêu là LonDon nhưng là để quảng cáo xuất hiện toàn lãnh thổ Anh như vậy khách hàng ở xứ Wale mà search vẫn thấy quảng cáo của bạn, họ gọi cho bạn nhưng bạn lại không thể bán hàng cho họ, dẫn đến tốn tiền quảng cáo không hợp lý.

Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords

Nhắm mục tiêu để cho Quảng Cảo Xuất hiện

Trong phần Cài Đặt Địa Điểm ở trong tài khoản Google Adwords bạn có thể chọn tên Quốc Gia mà quảng cáo hiển thị hoặc chỉ riêng tại 1 thành phố nào đó của quốc gia đó.

Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords


Trường hợp bạn muốn khoanh vùng quảng cáo nhỏ hơn, theo bán kính của một khu vực nào đó để dễ dàng tiếp cận theo đúng khách hàng mục tiêu thì có thể hiệu chỉnh bằng cách nhấn vào Tìm Kiếm Nâng Cao

Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords


Kế đến bạn lựa chọn Nhắm mục tiêu theo bán kính khu vực muốn hiển thị, giới hạn bán kính bạn muốn tiếp cận khách hàng sau đó nhấn lưu lại

Cài Đặt Ngôn Ngữ nhắm mục tiêu quảng cáo trong Google Adwords

Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng giúp người dùng tiếp cận quảng cáo của bạn, ví dụ bạn đang sử dụng tiếng Việt thì chỉ có những người dùng gõ tiếng Việt tìm kiếm mới thấy quảng cáo của bạn, ngược lại khi bạn chuyển sang ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh thì chỉ khi khách hàng của bạn gõ tiếng Anh thì mới có thể tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ của bạn.

Cách Cài Đặt Ngôn Ngữ Và Vị Trí Trong Google Adwords


- Chính theo cách phát hiện ngôn ngữ của Google sẽ lý giải giúp các bạn cách nhắm mục tiêu : Khi khách hàng của các bạn ở Việt Nam nhưng người thì sử dụng Google với đuôi .vn người thì lại dùng .com và vô số định dạng khác nữa nhưng theo kinh nghiệm thì đa số dùng Google dạng .com và .vn

Trong mục ngôn ngữ bạn có thể thấy ngôn ngữ ma Google Adwords đang cung cấp tại rất nhiều quốc gia, chọn ngôn ngữ phù hợp và nhấn lưu lại là ok