Trong phiên bản UniFi Controller 5.3 hoặc các phiên bản sau, UniFi đã thêm vào tính năng cấu hình thủ công theo nhóm. Với cách cấu hình theo nhóm này, người quản trị các thiết bị UniFi dễ dàng cấu hình nhiều thiết bị UniFi AP đồng thời cùng 1 lúc nhanh chóng với các tính năng riêng.
Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3

Cấu hình theo nhóm hay còn gọi là tính năng UniFi Group Configuration là một tính năng mới trong phần mềm UniFi Controller, tính năng này rất tiện lợi khi bạn cần lắp đặt 1 hệ thống mạng với hàng chục thiết bị UniFi AP cùng 1 lúc, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì cấu hình từng thiết bị UniFi AP với cách cấu hình giống y chang nhau.

Các tính năng cấu hình UniFi trong UniFi Controller thủ công theo nhóm:
 • Radio Channel Width
 • Radio Transmit Power
 • Minimum RSSI
 • WLAN Groups
 • Band Steering
 • Airtime Fairness
 • Enable/Disable LED
 • Disable Device

Cách cấu hình UniFi theo nhóm - UniFi Group Configuration

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm ta làm như sau:

Để bật tính năng này bạn chọn biểu tượng bánh răng bên trên phía góc phải trong trang Device -> check vào ô “ enable group config” sau đó sẽ hiện ra các ô bên cạnh mỗi AP trong danh sách Device

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3

Chọn các thiết bị UniFi AP mà bạn muốn cấu hình hoặc có thể chọn cấu hình tất cả thiết bị UniFi AP cùng 1 lúc để cấu hình cho đỡ mất thời gian.

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3

Nhấn chọn vào Edit Seleted và thanh Properties sẽ hiện ra

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3

Chọn các tính năng cần chỉnh sửa trong phần Configuration Tab

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3

Nhấn Apply đế áp dụng thay đổi cho tất cả các thiết bị UniFi AP cùng 1 lúc

Cách cấu hình UniFi thủ công theo nhóm phiên bản 5.3


Sau khi áp dụng cáu hình các AP sẽ thay đổi trạng thái sang Provisioning hoặc Connected, tùy thuộc vào mức độ thay đổi và số lương AP được cấu hình. Khi các thiết bị UniFi Ap báo contected nghĩa là các thay đổi mà bạn chỉnh sửa đã được áp dụng. Bạn cần kiểm tra lại xem các tính năng đã được áp dụng trên AP riêng lẻ