Google Play hay còn gọi là CH Play là một trong các kho ứng dụng tải miễn phí. Khi Google Play bị lỗi bạn sẽ nhận được thông báo " Google Play has stopped working …” hay “Google Play đã dừng” khi bạn nhấp vào biểu tượng CH Play trên dế yêu của bạn.
Khắc phục trường hợp lỗi "Google Play đã dừng "

Lỗi này thường xảy ra trên các Smartphone Android đã Root. Cách khắc phục nhanh chóng nhất là khởi động lại điện thoại của mình.

- Cài đặt một chợ ứng dụng thay thế


  • Mobogenie
  • Bbit Store


Gỡ bỏ bản cập nhật Google Play khỏi dế yếu
  • Hãy vào mục cài đặt ứng dụng, tìm đến Google Play và chọn gỡ cài đặt. Khởi động lại điện thoại


- Cài đặt phiên bản CH Play khác

Khắc phục trường hợp lỗi "Google Play đã dừng "


- Xóa bộ nhớ đệm của Google Play
  • Tìm vào mục cài đặt ứng dụng, tìm đến CH Play và chọn xóa bộ nhớ đệm. Sau đó hãy thử mở CH Play lên. Tốt hơn là bạn có thể khởi động lại Android.


- Đăng xuất khỏi tài khoản Google rồi tiến hành đăng nhập lại

  • Đi tới Cài đặt -> Tài khoản -> Xóa tài khoản hiện tại và thử đăng nhập lại


- Xóa và cài đặt lại CH Play

– Đôi khi xóa và cài đặt lại CH Play (Google Play) là cách khắc phục hiệu quả nhất

- Adam’s Solution

  • Đưa ĐT về chế độ “fligt mode” để thoát khỏi Google Play
  • Bật tất cả Các ứng dụng bị tắt trong cài đặt ứng dụng
  • Tắt chế dộ “flight mode”.


- Kiểm tra chắc chắn Google Play ứng dụng hệ thống
  • Thay vì cài đặt CH Play như ứng dụng người dùng, chắc chắn bạn phải cài đặt nó như 1 ứng dụng hệ thống bằng cách thay đổi.