Rất nhiều khách hàng hay nhầm lẫn về các khái niệm Mb/s và MB/s hoặc Mbps và MBps. Thông thường các khái niệm Mb/s và MB/s hoặc Mbps và MBps để ám chỉ tốc độ đường truyền mạng internet cáp quang đang sử dụng và tốc độ tải và download thực tế các ứng dụng trên máy tính.
Hướng dẫn cách phân biệt các khái niệm Mb/s và MB/s hoặc Mbps và MBps

FPT telecom sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt các khái niệm Mb/s và MB/s hoặc Mbps và MBps thông qua bài viết này

Đầu tiên là khái niệm Mbps hay MBps, 2 từ này giống y chang nhau nhưng chỉ khác nhau mỗi chỉ B viết hoa ở giữa. Thông thường nhà mạng internet sẽ gọi tốc độ mạng là Mbps (Mb/s), còn tốc độ download của IDM sẽ là MBps (MB/s) hay KBps (KB/s)

Hướng dẫn cách phân biệt các khái niệm Mb/s và MB/s hoặc Mbps và MBps


1 MBps tiếng Anh 1 Megabyte per second ~ 1 Megabyte trên mỗi giây. là đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu khác, thường dùng trao đổi dữ liệu giữa các máy tính hay giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi khác (USB, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang)

1 Mbps tiếng Anh là 1 Megabit per second ~ 1 Megabit trên mỗi giây. Là đơn vị đo tốc độ truyền dẫn dữ liệu, tương đương 1.000 kilobit trên giây hay 1.000.000 bit trên giây.

1 Mb tức 1 Megabit
1 MB tức mà 1 Megabyte

Các tính toán giữa 2 đại lượng

  • 1MB = 2 mũ 10 KB (Kilobyte)
  • 1KB = 2 mũ 10 Byte
  • 1 Byte = 8 bit

==> 1 megabyte/s (1MBps) = 1024 Kilobytes/s (1024 KBps) = 1024*1024 Bytes/s = 1024*1024*8 bits/s

So sánh gần chính xác thì 1 MB thì bằng 8Mb (1 megabyte = 8 megabit)

Ví dụ thực tế: bạn đang download với tốc độ 1MB/s thì có nghĩa là tốc độ mạng bạn đang sử dụng lúc đó tương đương với 8Mb/s.