Đăng ký mạng FPT huyện Bắc Mê, đăng ký internet FPT huyện Bắc Mê, lắp cáp quang FPT huyện Bắc Mê, truyền hình FPT huyện Bắc Mê, FPT huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
FPT huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang hiện đang khuyến mãi các gói cước internet cáp quang dành cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện. Các gói cước này là các gói cước internet tốc độ cao với tốc độ đường truyền từ 10 Mbps đến 32 Mbps. Hiện FPT huyện Bắc Mê đang đầu tư hạ tầng tại các khu vực như FPT thị trấn Yên Phú, xã Đường Âm, xã Đường Hồng, xã Giáp Trung, xã Lạc Nông, xã Minh Ngọc, xã Minh Sơn, xã Phiêng Luông, xã Phú Nam, xã Thượng Tân, xã Yên Cường và một số xã khác trên địa bàn huyện Bắc Mê

Xem thêm: >>>>
Xem thêm: >>>>