FPT telecom hướng dẫn các khách hàng đang sử dụng mạng internet VNPT có thể biết cách cài đặt và cấu hình modem Gpon GW040 do VNPT cung cấp cho khách hàng khi đăng ký cáp quang của VNPT trên toàn quốc. Bạn có thể tham khảo bài viết để đổi mật khẩu Wifi, tên Wifi của VNPT và đồng thời hướng dẫn cài đặt dịch vụ MyTV trên modem IGATE GW040 luôn.
Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT

Modem IGATE GW040 là modem chạy trên công nghệ GPON, một trong các công nghệ hiện đại hàng đầu đang được FPT telecom, Viettel cũng như VNPT sử dụng trên toàn quốc.

Để được Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT khách hàng chỉ cần làm theo các bước sau là dễ dàng thiết lập mật khẩu Wifi, tên đăng nhập cho modem Gate GW040 do VNPT cung cấp.

Bước 1: Truy nhập vào bảng điều chỉnh các thông số modem GW040


  • Kết nối modem với máy tính thông qua cổng LAN
  • Bật 1 trong các trình duyệt Web và nhập vào dãy thông số 192.168.1.1
  • Một bảng thông báo hiện ra bạn sẽ nhập vào usernamepasswordadmin
  • Tiến hành truy nhập vào bên trong phần thiết lập thông số của modem IGate Gw040Nhấp chuột vào Management chọn SLID Cofig như hình:


Nhập mã MEN vào ô New SLID (mã này các bạn alo hỏi nhân viên VNPT hoặc 119 nhé) sau đó nhấn Apply/Save để lưu lại

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Bước 2: Tiến hành cài đặt thông số để kết nối internet

Nhấn vào Network Settings và chọn WAN

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Ta nhấn vào nút Add và giao diện chuyển sang như hình dưới:

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Trong mục Wan service Configuration ta chọn PPP over Ethernet (PPPoE) giao diện chuyển sang hình sau:

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Ta nhập VLAN, Username, Password như hình trên sau đó nhấn nút Apply / Save để lưu lại cấu hình đã thiết lập. Như vậy là modem GW040 đã có thể kết nối internet thành công.

Bước 3: Cài đặt thông số cho truyền hình MyTV

Nhấp vào Network Settings chọn WAN Ta nhấn vào nút Add chọn Bridging như hình sau:

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Nhấn nút Apply / Save để lưu lại.
* Map port Lan 4 cho dịch vụ MyTV:
Nhấn vào Advanced Features lựa chọn Interface Grouping như hình:

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Nhấp vào nút Add để giao diện chuyển sang bước tiếp

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Ta chọn br_veip0/veip03 từ menu xổ xuống và tích chọn lan 4.0 sau đó nhấn nút Apply/Save để lưu lại.

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Xong bước này là bạn đã cấu hình xong dịch vụ MyTV.

Bước 4: Hướng dẫn đổi mật khẩu WIFI GW040 VNPT

Tiến hành thiết lập tên mạng Wifi nhà bạn

Quay lại phần Network Settings >>> Wireless nhấp vào mục Basic để thiết lập tên mạng Wifi mong muốn.
Tại ô SSID : nhập vào tên mạng wifi mà bạn muốn đặt

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Nhấn Apply / Save để lưu lại

Tiến hành đổi mật khẩu Wifi cho modem GW040 của VNPT

Truy cập vào Wireless -> Security , cụ thể như sau:
- Chọn loại xác thực mạng (Network Authentication)
- Chọn loại mã hóa bảo mật dữ liệu (Data Encryption)
- Đặt mật khẩu (WPA/WPAI passphrase) của mạng Wifi. Mật khẩu phải tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoặc số.

Hướng dẫn cấu hình modem GPON IGATE GW040 của VNPT


Nếu bạn có thắc mắc trong quá trình cài đặt mật khẩu, tên đăng nhập hay thiết lập thông số cấu hình cho modem GW040 của VNPT vui lòng gọi số: (028) 119