Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho phòng nét không ổ cứng là gì ? Lợi ích khi sử dụng phòng nét mà không cần SSD là gì được rất nhiều người đưa ra hỏi ? FPT telecom sẽ giải thích phân tích cho bạn hiểu.
Chọn bàn phòng nét loại nào thì phù hợp ?

Phòng nét không ổ cứng là phòng sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay chạy trên công nghệ bootrom để quản lý với cơ chế hoạt động quản lý theo hình thức là 1 máy chủ quản lý kết nối tới tất cả máy trạm thông qua mạng LAN.

Phòng nét không cần ổ cứng là gì ? Lợi ích mang lại ?


Tất cả các dữ liệu, data đều được lưu trên ổ cứng nằm trên máy chủ, các máy con sẽ không cần phải mua ổ cứng SSD nữa . Đây là mô hình hoạt động chính của các phòng nét không ổ cứng.

Xem thêm: >>> Diện tích tối thiểu cần thiết để có thể mở phòng nét kinh doanhViệc sử dụng phòng nét sử dụng công nghệ Bootrom thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn thông qua bài viết khác

Phòng nét không cần ổ cứng là gì ? Lợi ích mang lại ?


Xem thêm : >>> Chọn địa điểm lý tưởng để kinh doanh mở phòng Nét Game