Xin giấy phép kinh doanh phòng nét, game online là rất quan trọng, bên cạnh đó còn phải đảm bảo rất nhiều điều kiện bên cạnh để tránh phòng văn hóa thể thao - du lịch xuống kiểm tra không cho kinh doanh vì không đảm bảo các quy định trong ngành.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ internet công cộng - phòng nét game online

Thông thường khi kinh doanh phòng nét - một số đơn vị của quận, huyện thường xuyên xuống kiểm tra các yêu cầu liên quan đến vấn đề:

  • Thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ.
  • Giấy phép kinh doanh phòng nét, game
  • Hợp đồng đại lý cung cấp dịch vụ internet công cộng với FPT telecom hay đơn vị khác.
  • Các quy chuẩn của phòng nét phải cách trường học bao xa, không nằm trong khu dân cư.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ internet công cộng - phòng nét game online


Các điều kiện kinh doanh của phòng nét, quán game:

1. Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;
b) Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;
c) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định này.

2.
Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet.
Trường hợp cung cấp dịch vụ tr
ò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1
Đi
ều 35 Nghị định này.

3.
Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này:
a) Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước;
b) Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước”

Điều kiện kinh doanh dịch vụ internet công cộng - phòng nét game online


Căn cứ Điều 35
Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet quy định điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
“1. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;
c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m 2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể quy trình, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương giao Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.”

Như vậy, từ những căn cứ trên anh/chị có thể xem những điều kiện củamình đáp ứng đã đầy đủ những yêu cầu theo quy định trên hay chưa và tiệm của anh/chị phải cách trường tiểu học là 200m trở lên.

Xem thêm: >>> Mở phòng Net Game nên lựa chọn gói cước cáp quang nào