Ông Dương Dũng Triều được HĐQT Tập đoàn FPT bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Toàn cầu hóa, Đảm nhiệm chức vụ phó tổng phụ trách nguồn lực toàn cầu là ông Nguyễn Khắc Thành.

Việc bổ nhiệm này nằm trong chương trình quy hoạch và luân chuyển lãnh đạo được FPT ban hành giữa tháng 3. Theo đó, lãnh đạo FPT các cấp sẽ được luân chuyển trong các mảng kinh doanh của Tập đoàn để tạo sự trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành. Ngoài ra, việc bổ nhiệm hai Phó tổng chuyên trách toàn cầu hóa sẽ góp phần thúc đẩy việc thực thi chiến lược toàn cầu hóa của FPT.
Ông Dương Dũng Triều (trái) và ông Nguyễn Khắc Thành.
Ông Dương Dũng Triều sinh năm 1973, gia nhập FPT ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1995. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin lớn của tập đoàn trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, thuế tại thị trường trong nước và nước ngoài. Trong quá trình làm việc tại FPT, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc Trung tâm Phần mềm số 3, Tổng giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm FPT (FSS), Phó tổng giám đốc FPT IS và Tổng giám đốc FPT IS.
Ông Nguyễn Khắc Thành sinh năm 1964, gia nhập FPT năm 1991. Ông tốt nghiệp cử nhân Toán tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva Lomonosov (MGU) năm 1987 và hoàn thành luận án Phó tiến sỹ Toán Lý của trường này năm 1990. Tân Phó tổng giám đốc là một trong những người đầu tiên đảm nhiệm hướng kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục của FPT, có năng lực trong việc tập hợp lực lượng và phát huy tài năng của đội ngũ nhân viên. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại FPT như Phó giám đốc đơn vị sản xuất phần mềm của FPT, Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế, Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT.
Trước khi ông Triều và ông Thành được bầu bổ sung, ban điều hành FPT có 2 Phó tổng giám đốc là bà Chu Thị Thanh Hà (sinh năm 1974, được bổ nhiệm từ 2011) và ông Nguyễn Thế Phương (sinh năm 1977, bổ nhiệm năm 2010).

Ngọc Tuyên