Nhân dịp sinh nhật FPT telecom, FPT telecom đưa ra chính sách khuyến mãi lắp đặt truyền hình FPT cho khách hàng đang sử dụng mạng internet với giá rẻ hơn nhiều lần và chi phí mua đầu thu HD box để xem truyền hình giảm chỉ còn 200.000đ
CHÍNH SÁCH COMBO CŨ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG INTERNET ĐĂNG KÝ THÊM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH , SỬ DỤNG HD BOX THU HỒI

Cụ thể FPT telecom sẽ bán đầu thu truyền hình FPT chỉ 220.000đ so với giá cước của đầu thu HD 770.000đ bình thường. Toàn bộ HD Box mà FPT telecom cung cấp cho khách hàng là box cũ đã qua sử dụng thu hồi từ những khách hàng không còn sử dụng do hết hợp đồng FPT.

Lưu ý: HD Box thu hồi do FPT telecom cung cấp vẫn được bảo hành trong suốt quá trình khách hàng sử dụng mạng internet FPT + Truyền hình FPT.

Nguyên nhân FPT telecom tung ra bán Box thu hồi vì nhiều khách hàng không đăng ký được dịch vụ truyền hình FPT dù rất muốn nhưng giá cước đầu thu HD Box mới quá cao.

Truyền hình FPT khuyến mãi lớn từ 22/9 - 30/9/2016 tại TPHCM


Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu của FTEL đang sử dụng Internet đăng ký thêm dịch vụ Truyền hình, sử dụng HD box thu hồi, đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:
- Dịch vụ Internet hiện hữu đang ở trạng thái trả sau từng tháng hoặc đáo hạn trả trước;
- Khách hàng không downgrade dịch vụ Internet trong vòng 3 tháng.

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

MÔ TẢ DỊCH VỤ
F2 đến F7
Trả sau từng tháng cả hai dịch vụ
( chỉ áp dụng duy nhất tại V4 trên các loại hạ tầng)
Vật tư triển khai bao gồm duy nhất 01 HD box cũ thu hồi
500,000
Số tiền Internet được giảm hàng tháng ( căn cứ số tiền Internet hiện tại khách hàng đang sử dụng)
15,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Trả trước 3 tháng cả 2 dịch vụ
(Chỉ áp dụng với một số khu vực trên hạ tầng đồng được ghi chú ở phụ lục 3, không áp dụng với V4)
Vật tư triển khai bao gồm duy nhất 01 HD box cũ thu hồi
200,000
Số tiền Internet được giảm hàng tháng ( căn cứ số tiền Internet hiện tại khách hàng đang sử dụng)
15,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Trả trước 6 tháng cả 2 dịch vụ
Vật tư triển khai bao gồm duy nhất 01 HD box cũ thu hồi
200,000
Số tiền Internet được giảm hàng tháng ( căn cứ số tiền Internet hiện tại khách hàng đang sử dụng)
15,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Ưu đãi đặc biệt
Miễn phí tháng thứ 7 cho cả hai dịch vụ (Gói Cơ bản Truyền hình + Internet)
Trả trước 12 tháng cả 2 dịch vụ
Vật tư triển khai bao gồm duy nhất 01 HD box cũ thu hồi
200,000
Số tiền Internet được giảm hàng tháng ( căn cứ số tiền Internet hiện tại khách hàng đang sử dụng)
15,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Ưu đãi đặc biệt
Miễn phí tháng thứ 13, 14 cho cả hai dịch vụ (Gói Cơ bản Truyền hình + Internet)


Xem thêm: >>>>Truyền hình FPT quy hoạch lại các gói cước truyền hình FPT
Xem thêm: >>>> Đăng ký truyền hình FPT Rinh TV LED 32 inch VTB