FPT Telecom hướng dẫn cho khách hàng cách đổi pass Wifi modem Dlink sử dụng đường truyền mạng internet FPT VNPT hoặc Viettel dễ dàng và nhanh chóng
Để thực hiện đổi mật khẩu Modem Wifi Dlink sử dụng đường truyền internet của Viettel VNPT hay FPT ta cần làm theo các bước hướng dẫn chi tiết sau đây:

Bước 1: Kết nối Modem Dlink với máy tính thông qua cổng LAN

Bước 2: Chọn một trong các trình duyệt Web trên máy tính để tiến hành việc đổi mật khẩu Dlink cho mạng FPT, VNPT Viettel
Nhập vào tab address của trình duyệt dải địa chỉ IP: 191.168.1.1
Sau đó nhập vào admin trong ô username và password của cửa sổ hiện ra
Kế đến Enter để đăng nhập vào trong cấu hình modem Dlink

Bước 3: Tiến hành đổi pass Wifi cho modem Dlink sử dụng mạng FPT VNPT hay Viettel
Bạn truy cập vào Setup >>>Network Settings >>> Preshared Key và nhập vào đây mật khẩu Wifi mới mà bạn muốn thay đổi

Chỉ với 3 bước bạn dễ dàng đổi pass thành công modem Dlink sử dụng mạng FPT VNPT Viettel

Xen thêm: >>>>
Xen thêm: >>>>