Hướng dẫn sao chép remote TV
1. Thiết bị
- 1 remote HD Box (phiên bản mới)
- 1 remote TV đang sử dụng (Ví dụ dưới sử dụng remote TV SHARP)
2. Cách thực hiện
[IMG]file:///C:/Users/NDC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] B1: Đặt 2 remote đối diện nhau.

[IMG]file:///C:/Users/NDC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] B2: Nhấn và giữ phím ‘SET’ ở remote HD Box cho đến khi đèn tín hiệu từ màu ‘đỏ’ chuyển sang màu ‘cam’.

Đèn màu Đỏ


Đèn màu cam

[IMG]file:///C:/Users/NDC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] B3: Muốn sao chép phím nào trên remote TV thì tiến hành nhấn vào phím đó trên remote TV(lúc này đèn ở remote HD Box từ ‘màu’ cam chuyển sang màu ‘đỏ’).
VD: Đang sao chép phím Power trên remote TV[IMG]file:///C:/Users/NDC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] B4: Nhấn phím trên remote HD Box tương ứng với phím đã nhấn ở remote TV (lúc này đèn tín hiệu từ màu ‘đỏ’ chuyển sang màu ‘cam’)


[IMG]file:///C:/Users/NDC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] B5: Nhấn phim ‘SET” ở remote HD Box để kết thúc (lúc này đèn tín hiệu tắt).


Các phím TV/AV, Volume +/- làm tương tự
Có thể sao chép lại nếu lần đầu không thành công


P/S: Các phím có tính năng sao chép ở Remote HD Box.