Việc mở Port Modem FPT G-93RG1 khá là phức tạp nếu như người sử dụng không biết làm, FPT Telecom hướng dẫn khách hàng mở port Modem FPT G-93RG1 nhanh chóng
Modem FPT G-93RG1 là modem GPON của FPT được FPT cung cấp cho người sử dụng dịch vụ internet do FPT cung cấp, việc mở port Modem FPT G-93RG1 để modem có thể sử dụng chức năng camera khi lắp camera hay truyền hình FPT

Hướng dẫn mở Port Modem FPT G-93RG1


Đối với người chưa từng mở port Modem FPT G-93RG1 có thể tham khảo video hướng dẫn mở port Modem FPT G-93RG1 do FPT cung cấp cho khách hàng


Lưu ý: Nên tham khảo kỹ video trước khi làm theo tránh không biết cấu hình mở port Modem FPT G-93RG1 mà còn làm hỏng modem nhé