FPT telecom giới thiệu đến khách hàng nội quy phòng game - nét công cộng năm 2017 để các hộ kinh doanh - quán nét, phòng game có thể tham khảo khi muốn tham gia sử dụng dịch vụ internet công cộng cho phòng nét, game online.

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG UPDATE MỚI NHẤT 2017


(Theo nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng)

Tại sao lại phải đọc kỹ nội dung dịch vụ kinh doanh dịch vụ internet công cộng - đơn giản là để tránh những phiền toái mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh - bị pháp luật ràng buộc nhiều thứ, thời gian kinh doanh, vị trí kinh doanh phòng nét, các nội dung được phép cho khách hàng truy cập khi sử dụng mạng internet công cộng, nghiêm cấm truy cập các nội dung webisite đồi trụy ..... để khách hàng kinh doanh phòng nét.

FPT telecom lưu ý khách hàng nên đọc kỹ các quy định dưới đây trước khi chọn mặt bằng, vị trí kinh doanh phòng nét để có kiến thức về pháp luật khi mở các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực internet công cộng.

Bên cạnh đó nên treo bảng nội quy phòng nét ở vài nơi như cửa ra vào, trước 1 trong các dàn máy tính để khách hàng chơi game có thể đọc được nội quy phòng nét, game và tuân thủ mọi hoạt động liên quan đến pháp luật

Nội quy phòng nét phòng game 2017 - Update mới nhất


Điều 1. Được phép hoạt động dịch vụ Internet từ 6 giờ đến 23 giờ trong ngày; đối với trò chơi điện tử chỉ được phép hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ trong ngày.

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm:
 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 2. a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 3. b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 4. c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 5. d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 6. đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;


 1. e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy nhập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Nội quy phòng nét phòng game 2017 - Update mới nhất


Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet:


 1. Được sử dụng các dịch vụ Internet, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng;
 3. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đã giao kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc đại lý Internet;
 4. Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật, bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông;
 5. Bảo vệ mật khẩu, khoá mật mã, thông tin cá nhân, hệ thống thiết bị của mình và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, được bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật;
 6. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào;
 7. Khi phát hiện các trang thông tin điện tử trên Internet có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội phải nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trò chơi điện tử công cộng:

 1. Được chơi các trò chơi điện tử, trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 3 Nội quy này;
 3. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;
 4. Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
 5. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 6. Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
 7. Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công bố trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.